Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 το ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας θα είναι κλειστό λόγω ΠΑΓΕΤΟΥ

Κλειστό θα είναι το ΕΠΑΛ & Ε.Κ. της Αλεξάνδρειας (όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της Αλεξάνδρειας) αύριο Δευτέρα 9-01-2017 λόγω του παγετού σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Πηγή: http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3A-9-&catid=104%3Adeltiatypoucat&Itemid=122&lang=elΗ Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας έχει ως εξής:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπ’ όψιν:
1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94,  παράγρ. 4,  περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2)- Τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας
Αποφασίζουμε
Τη διακοπή των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικράτειου Δήμου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν για την προσβασιμότητα στο χώρο των σχολείων και την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου