Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Προϋποθέσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή


Αρχικά να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 3 επιλογές για να αποκτήσει κάποιος/α τίτλο στην κομμωτική:
1η περίπτωση - Να πάει σε ένα Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.Η φοίτηση μπορεί να είναι από 3 μήνες έως 2 χρόνια ανάλογα με το Εργαστήρι. Στο τέλος της φοίτησης (όταν δηλαδή ολοκληρώσετε το χρονικό διαστημα που απαιτείται) παίρνετε ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, δηλαδή ΟΧΙ αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλα μπορείτε να ανοιξετε κομμωτήριο ή να εξασκήσετε το επάγγελμα.
2η περίπτωση - Να πάει σε μια ΕΠΑΣ Κομμωτικής αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Μπορείτε να γραφτείτε μόνο αν έχετε τελειώσει την Α΄ Λυκείου οποιουδήποτε τύπου σχολείου. Οι ΕΠΑΣ είναι είτε Ιδιωτικές είτε Δημόσιες. Η φοίτηση και στις δύο είναι 2 χρόνια. Το πτυχίο τους είναι αντίστοιχο με ΤΕΕ Β κύκλου, δηλαδή επιπέδου 3. Υπάρχουν και οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Αυτές δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά στο Υπουργείο Εργασίας.
3η περίπτωση - Να πάει σε ΙΕΚ Κομμωτικής. Η φοίτηση επίσης διαρκεί 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ενώ στις ΕΠΑΣ το πτυχίο που παίρνετε έχει ισχύ ΑΜΕΣΩΣ, στα ΙΕΚ παίρνετε "Βεβαίωση παρακολούθησης" και για να πάρετε πτυχίο πρέπει να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις Πιστοποίησης που γίνονται 2 φορές το χρόνο.
Ναι μεν, το ΙΕΚ θεωρείται «ανώτερο» από το πτυχίο της ΕΠΑΣ αλλά μόνο αν πάρεις την πιστοποίηση….και μια διαφορά για την προυπηρεσία.
Παλιότερα υπήρχαν τα ΤΕΕ (Α και Β κύκλου) και πιο παλιά ακόμα οι ΤΕΣ. Σε αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνήστε μαζί μου να σας εξηγήσω.()
Σύμφωνα με το έγγραφο 84835/Γ2/15-7-2009 του ΥΠΕΠΘ: «Συνάφεια Eιδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Eιδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ» οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής, των ειδικοτήτων
1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία  ειδικότητες
1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης
Οι Επαγγελματικές Σχολές ιδρύθηκαν με τον Νόμο 3475 (ΦΕΚ 146 13-7-2006) ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 6 παράγραφος 3: «α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», και στο άρθρο 12 αναφέρει : «Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγραφούν στα ΙΕΚ. 
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.2009/1992»

Ο νόμος 2009/1992 στο άρθρο 6 παρ.3 αναφέρει :
«Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα …
3. Πτυχία επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των τεχνικών –επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) ή σε αποφοίτους τμήματος ειδίκευσης πολυκλαδικών λυκείων»

Οπότε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ΕΠΑ.Σ είναι επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων πτυχίου επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992συμπίπτουν δηλαδή με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων (ΤΕΛ) του Νόμου 1566/85 που μετατράπηκαν σε Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) με τον Νόμος 2640/98 και ειδικότερα σε Α’ Κύκλο που σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 4 του 2640/98 «Οι μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από τον Α' κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ν.2009/1992.» και Β’ Κύκλο που σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 5 του ίδιου Νόμου «Στους μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από το Β' κύκλου σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ' του ν.2009/1992».
Αυτό που έλειπε ήταν οι αντιστοιχίες των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ με αυτές των ΤΕΕ Β’ κύκλου ώστε να γνωρίζουν οι πτυχιούχοι μας σε πια επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοιχεί το πτυχίο τους.

Το ΥΠΔΒΜΘ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι στις 25.6.2010, η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του ΟΕΕΚ σε συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες αντιστοιχίες:

Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΣ και ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλουΕιδικότητες Επαγγελματικών
Σχολών Ε.Π.Α.Σ. Ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου
Εργαλειομηχανών CNC Εργαλειομηχανών CNC
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Κτιριακών Έργων Κτιριακών Έργων
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας Αργυροχρυσοχοΐας
Επιπλοποιίας Επιπλοποιίας
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Βοηθών Φυσιοθεραπευτών Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Φαρμακείων Βοηθών Φαρμακείων
Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Αισθητικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης
Όπως ανακοίνωσε ακόμη το υπουργείο Παιδείας, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Σ..

Αυτά περί νομοθεσίας και πολύ σας κούρασα..


Λοιπόν……
Στο ΦΕΚ 193/2-8-2005 ορίζονται τα απαιτούμενα για τις εξετάσεις και την ύλη και τις προϋποθέσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: πλέον οι άδειες άσκησης επαγγέλματος εκδίδονται από τους ΔΗΜΟΥΣ και ΟΧΙ από τη Δ/νση Υγείας της κάθε Νομαρχίας (λόγω των τελευταίων αλλαγών με τις Περιφερειακές Ενότητες)

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Κομμωτική
Μανικιούρ - Πεντικιούρ
Π.Δ. 133/2005
ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005
Βοηθός Κουρέα (1 χρονο προυπηρεσία)
Κομμωτή (3 έτη πρ/σία+ εξετάσεις)
Κουρέα Α’ (3 έτη πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)
Κομμωτή Α’ (3 έτη πρ/σία κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις)
Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών/manicure-pedicure (2 ετη πρ/σία+ εξετάσεις)

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΕΕ Α ΚΥΚΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Κομμωτικής Τέχνης Π.Δ. 133/2005
ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005
Κουρέα (πτυχίο +4μηνη πρ/σία)
Κομμωτή (πτυχίο +1 έτος πρ/σία+ εξετάσεις)
Κουρέα Α’ (2 έτη πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)
Κομμωτή Α’ (2 έτη πρ/σία κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις)
Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών/manicure-pedicure (12μηνη πρ/σία+ εξετάσεις)
Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)
Κομμωτή/κομμώτριας για κινηματογράφο ή τηλεόραση

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Κομμωτικής Τέχνης Π.Δ. 133/2005
ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005
Κουρέα (πτυχίο)
Κομμωτή (πτυχίο +9 μήνες πρ/σία)
Κουρέα Α’ (1 έτη πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)
Κομμωτή Α’ (1 έτη πρ/σία κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις)
Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών/manicure-pedicure (9μηνη πρ/σία+ εξετάσεις)
Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)
Κομμωτή/κομμώτριας για κινηματογράφο ή τηλεόραση

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΙΕΚ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Κομμωτικής Τέχνης Π.Δ. 133/2005
ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005
Κουρέα (πτυχίο)
Κομμωτή (πτυχίο +6 μήνες πρ/σία)
Κουρέα Α’ (1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή + εξετάσεις)
Κομμωτή Α’ (1 έτος πρ/σία κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις)
Η προϋπηρεσία μπορεί να έχει αποκτηθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τις σπουδές εφόσον δεν απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου (δηλαδή δεν μπορείς να θεωρήσεις προϋπηρεσία πχ την απασχόληση σου σε κομμωτήριο επειδή το δημόσιο δεν έχει εργαστήρια κομμωτικής).
Στο συγκεκριμένο Π.Δ. αναφέρει επίσης ότι η εργασία μπορεί να είναι «εξαρτημένη ή μη» που θα σας το αναλύσω σε άλλο άρθρο.
Για τους άντρες ΜΟΝΟ: γίνεται δεκτή και προϋπηρεσία κομμωτή όταν πήγατε φαντάροι.

 
Πηγή: 
Μαρίνα Σμαρνάκη
Σχολές ΣΜΑΡΝΑΚΗ
Πύργος Ηλείας
26210-27014


http://www.4hair.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=59:proupotheseis-adeias-askisews-kommoti&catid=14:articles&Itemid=80

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου