Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

τη Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 το ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας θα παραμείνει κλειστό λόγω ΠΑΓΕΤΟΥ

Κλειστό θα είναι το ΕΠΑΛ & Ε.Κ. της Αλεξάνδρειας (όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της Αλεξάνδρειας) αύριο Τρίτη 10-01-2017 λόγω του παγετού σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Πηγή: http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2909%3A----10------------&catid=102%3Adtdalexandreiacat&Itemid=118&lang=el


Η ανακοίνωση του Δήμου έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
2) Τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συνέχιση της  διακοπής των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικράτειου Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 , λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. 
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν για την προσβασιμότητα στο χώρο των σχολείων και την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                   
              
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου