Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας στο Cedefop.
Οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα ενημέρωσης για τις επαγγελματικές δεξιότητες καιτ α προσόντα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Cedefop είναι ένα Ευρωπαϊκό ίδρυμα το οποίο στηρίζει τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη και σε οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
To “Cedefop” είναι το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επίσημης γαλλικής ονομασίας του Κέντρου “Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle” (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Περισσότερες πληροφορίες και μια επισκόπηση των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από το κέντρο που έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη/Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:www.cedefop.europa.eu

Η παρουσίαση του Ιωάννη Κατσίκη "Από την Εκπαίδευση στην Εργασία: Ο ρόλος των δεξιοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου