Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Τεχνική εκπαίδευση: Συγκριτικό τεστ όλων των επιλογών


Τεχνική εκπαίδευση: Συγκριτικό τεστ όλων των επιλογών
Γενικά, Επαγγελματικά λύκεια και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελούν μερικές από τις επιλογές των αποφοίτων του γυμνασίου. Οι περισσότεροι μαθητές επιλέγουν τα γενικά λύκεια γεγονός που αποδεικνύεται και από τον αριθμό που φοιτούσαν το 2012 σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Επαγγελματικές Σχολές.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΓΕΛ
ΕΠΑΛ
ΕΠΑΣ
228.033
77.266
28.424
Όπως διαπιστώνεται από τον πιο πίνακα μόλις το 32% των μαθητών επιλέγει την επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ + ΕΠΑΣ) ενώ οι 7 στους 10 μαθητές προτιμούν το Γενικό Λύκειο. Το Υπουργείο Παιδείας με μια σειρά διαφημιστικών μηνυμάτων προσπαθεί να ωθήσει τους μαθητές να επιλέξουν ένα επάγγελμα που τους αρέσει πραγματικά. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια να αντιστραφεί το κοινωνικό στερεότυπο, που επικρατεί στις περισσότερες οικογένειες, οι οποίες επιθυμούν να δουν τα παιδιά τους γιατρούς και δικηγόρους, δυο επαγγέλματα με κοινωνική καταξίωση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι δυο πρωταγωνιστές αναρωτιούνται γιατί να γίνουν δικηγόρος ή γιατρός.
Το news.gr παρουσιάζει μέσα από πίνακες τις δυνατότητες και των τριών δομών που προσφέρονται στους μαθητές.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΛ
ΕΠΑΛ
ΣΕΚ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΙ ΜΕ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
ΝΑΙ
ΝΑΙ*
ΝΑΙ*
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΙΕΚ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σημείωση: Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 για ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν4186/2013 οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι:
α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
γ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3,που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας,
ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ..
Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΕΠΑΛ
Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν αρκετές δυνατότητες καθώς αποκτούν απολυτήριο αντίστοιχο με αυτό του Γενικού Λυκείου ενώ έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων.
Παράλληλα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μετά την ολοκλήρωση της τάξης μαθητείας αποκτούν πτυχίου επιπέδου 4 το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτό των ΙΕΚ.
Εγγραφή των αποφοίτων ΕΠΑΛ στο 2ο έτος των ΙΕΚ;
Στη φετινή εγκύκλιο εισαγωγής των σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ αναφερόταν ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ , ΕΠΑΣ και ΤΕΕ β κύκλου είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο γ εξάμηνο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θέσεις που δόθηκαν για εγγραφή στο γ εξάμηνο ήταν 20 ενώ οι 1700 δόθηκαν για εγγραφή στο α εξάμηνο. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο:
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
Τάξη Μαθητείας
Σε όσους αναρωτιούνται τι είναι η τάξη μαθητείας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών.
Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.
Συμπεράσματα
Όσοι επιλέξουν τα ΕΠΑΛ μπορούν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, μόνο σε ΤΕΙ ( 4 μαθήματα), έχουν τη δυνατότητα μέσα από την τάξη μαθητείας να αποκτήσουν πτυχίο αντίστοιχο με αυτό των ΙΕΚ. Τα ΕΠΑΛ τυπικά δεν υστερούν έναντι των Γενικών Λυκείων ενώ με την προσθήκη της τάξης μαθητείας, που είναι προαιρετική, γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσουν οι μαθητές εργασιακή εμπειρία. Επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς κάνουν λόγω για προχειρότητα στις αλλαγές που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας ενώ το Υπουργείο με τη σειρά του υπεραμύνεται των επιλογών. Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο οι αλλαγές και η τάξη μαθητείας θα προσελκύσουν τους μαθητές και θα δώσουν ώθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου