Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Κλειστό θα παραμείνει το ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 λόγω ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ


Κλειστό θα είναι το ΕΠΑΛ & Ε.Κ. της Αλεξάνδρειας (όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της Αλεξάνδρειας) αύριο Παρασκευή 13-01-2017 λόγω των Ακραίων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Πηγή: http://alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3Aschools&catid=104%3Adeltiatypoucat&Itemid=122&lang=el

Η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας έχει ως εξής:
Αλεξάνδρεια, 12/01/2017
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
2) Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συνέχιση της  διακοπής των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξάνδρειας, την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 , λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                   
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου