Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή του Διευθυντή του Ε.Κ. Αλεξάνδρειας κ. Νικολόπουλου στο Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Υποστήριξη των NEETs ˗ Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης»Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο των δράσεων του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, διοργάνωσε για τους συμβούλους σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Υποστήριξη των NEETs ˗ Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης», που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24, 25 & 26 Νοεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305 – 307.
neets

kentro euroguidance
Το σεμινάριο ήταν συνολικής διάρκειας 35 ωρών και περιλάμβανε δια ζώσης βιωματική εκπαίδευση διάρκειας 25 διδακτικών ωρών αλλά και εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω μελέτης πρόσθετου υλικού και εκπόνησης εργασιών, διάρκειας 10 διδακτικών ωρών.

Το επιστημονικό υποστηρικτικό υλικό καθώς και το πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Υποστήριξη των NEETs αναπτύχθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γ.Σ.Ε.Ε.

«Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα δράσεων 2016 του Κέντρου EUROGUIDANCE της Ελλάδας –50% Erasmus+ & 50% Εθνική Συμμετοχή)»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου