Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 1η συντήρηση του Μετασχηματιστή Διανομής 630KVA του Σχολικού Συγκροτήματος του ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας μετά από 23 χρόνια λειτουργίας......

Ο Μετασχηματιστή Διανομής 630KVA του Σχολικού Συγκροτήματος του ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 1η συντήρηση του Μετασχηματιστή Διανομής 630KVA του Σχολικού Συγκροτήματος του ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αλεξάνδρειας μετά από 23 χρόνια λειτουργίας......
Τη συντήρηση πραγματοποίησε εξειδικευμένο συνεργείο υπό την εποπτεία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. Παρόντες ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου κ. Νίκος Νικολόπουλος και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. κ. Δημήτρης Συρόπουλος.
Να σημειωθεί ότι εντός του διακόπτη ισχύος (με Ονομαστική Τάση Un=20/24KV και με Ονομαστική Ένταση In=630A) είχε μια φωλιά τρωκτικών (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία).
Ο πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής κ. Δ. Συρόπουλος & ο Διευθυντής του Ε.Κ. κ. Ν. Νικολόπουλος παρακολουθούν την συντήρηση του Μ/Σ

Ο διακόπτης ισχύος και η φωλιά των τρωκτικών εντός του

Στιγμιότυπο από την συντήρηση του πίνακα Χ.Τ.

Η πινακίδα του Μ/Σ

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

1. ΓΕΝΙΚΑ
Έλεγχος ακροκιβωτίων εισόδου, καθαρισμός.
Συντήρηση εξωτερικών γειώσεων, αερισμού, θέρμανσης, εξωτερικού φωτισμού.
Ενημέρωση προσωπικού οργάνωση αρχείου υποσταθμού.

2. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ (Μ.Τ.)
α)Αποζεύκτης - γειωτής Μ.Τ.
Έλεγχοι: λειτουργία μηχανισμών, επαφές κύριες - βοηθητικές,
οριακές θέσεις, δεσμεύσεις, χειρισμοί, ασφάλειες
Μονωτήρες: καθαρισμός, ρωγμές, υπερπηδήσεις.
Ρυθμίσεις: σύστημα κίνησης, οριακές θέσεις, δεσμεύσεις, χειρισμοί.

β) Διακόπτης Μ.Τ.
Έλεγχοι: λειτουργία μηχανισμών, αρθρώσεις, ελατήρια, δοκιμαστικοί
χειρισμοί, interlock, χειριστήρια.
Μονωτήρες: καθαρισμός, ρωγμές, υπερπηδήσεις.
Λάδι: Στάθμη

3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (Μ/Σ)
Μονωτήρες Μ.-Χ.Τ.: καθαρισμός, ρωγμές, διαρροές, διαπηδήσεις.
Τανκ λαδιού: καθαρισμός δείκτη, συμπλήρωση λαδιού, διαρροές,
συσφίξεις.
Λάδι Μ/Σ: δειγματοληψία λαδιού, μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής..
Ακροδέκτες: κατάσταση επαφών, συσφίξεις, καθαρισμός.
Εύκαμπτοι σύνδεσμοι: επαφές, κινητικότητα, καθαρισμός.
Μεταλλικές επιφάνειες: συσφίξεις, οξειδώσεις, καθαρισμός, βαφές.
Μεταγωγέας: καθαρισμός λίπανση, έλεγχος θέσης.

4. ΚΑΛΩΔΙΑ Μ.Τ.
Ακροκιβώτια: καθαρισμός, έλεγχος για διαπηδήσεις - υπερθέρμανση

2 σχόλια: