Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Οι ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας για το σχολικό έτος 2015-16

Στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ομάδες ειδικότητες:


Στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 είναι εγκεκριμένες και θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ομάδες προσανατολισμού – τομείς και ειδικότητες εφόσον τις επιλέξουν οι εγγεγραμμένοι μαθητές.


Α΄ Τάξη:
Ομάδες Προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών:
Τεχνολογικών εφαρμογών,
Διοίκησης και οικονομίας, 

Γεωπονίας Τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής

Υγείας Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής
Β΄& Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
Ειδικότητες ανά Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Με Ειδικότητα:
- Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:
 Με Ειδικότητες:
- Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
- Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
- Τεχνικός Οχημάτων
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ: Με Ειδικότητες:
- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων ,Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-
Τεχνικός Αυτοματισμού
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας: Με ειδικότητες:
- Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
- Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
- Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: Με ειδικότητα:
-
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
- Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών
- Τεχνικός Ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Με ειδικότητα:
- Βοηθός Νοσηλευτή
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ: Με ειδικότητες:
- Αισθητικής Τέχνης
- Κομμωτικής Τέχνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου