Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Τεχνική εκπαίδευση: Τα πάντα για τα Επαγγελματικά Λύκεια


Οι απόφοιτοι γυμνασίου που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στο γενικό λύκειο έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τεχνική εκπαίδευση: Τα πάντα για τα Επαγγελματικά Λύκεια
Οι απόφοιτοι γυμνασίου που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στο γενικό λύκειο έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκουν στη μη τυπική εκπαίδευση είτε στο Επαγγελματικό Λύκειο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ είναι το απολυτήριο Γυμνασίου ενώ όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στα Εσπερινά Γυμνάσια, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • ηλικία 16 ετών
 • Απολυτήριο Γυμνασίου
 • να εργάζονται
 • να είναι άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • να ανήκουν σε κατηγορία μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.
Ακολούθως παρουσιάζονται πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον δικτυακό τόπο του ΕΟΠΠΕΠ:
Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Νέο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο;
 • Τα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν 2 κύκλους Σπουδών :
  • το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»
   • λειτουργούν Α, Β και Γ Τάξεις (διάρκεια 3 χρόνια)
   • οι προαγόμενοι από την Α Τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στην Β Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.
  • το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».
 • Η «Τάξη Μαθητείας»
  • είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.
  • εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ
  • έχει διάρκεια 1 έτος
  • πραγματοποιείται
   • στο χώρο εργασίας: Μαθητεία με Εκπαίδευση
   • στο σχολείο : Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης
 • Οι Κύκλοι Σπουδών των Ημερησίων ΕΠΑΛ διακρίνονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες.
Ομάδες Προσανατολισμού
Τομείς
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Διοίκησης και Οικονομίας
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Πληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τομέας Δομικών Έργων
Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ειδικότητες Ημερησίου ΕΠΑΛ ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τομέας Πληροφορικής που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
2. Τομέας Μηχανολογίας που έχει τις ειδικότητες
· Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
· Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
· Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού που έχει τις ειδικότητες
· Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
· Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Αυτοματισμού
· Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
4. Τομέας Δομικών Έργων που έχει την ειδικότητα
· Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
5. Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
· Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

1. Τομέας Πληροφορικής που έχει τις ειδικότητες
· Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
· Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
· Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
· Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1. Τομέας Πλοιάρχων που έχει την ειδικότητα
 • Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
2. Τομέας Μηχανικών που έχει την ειδικότητα
 • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και Μαθήματα Ειδικότητας.
 • Οι Μαθητές της Β Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στην ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τα Μαθήματα Προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄Τάξη.
Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);
Στους απόφοιτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται
Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά από ενδοσχολικές Εξετάσεις ή από Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις
 • Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» μπορούν ναo συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και να λάβουν Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ από κοινού
Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;
Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν εδώ και εδώ.
Επίσης τα Επαγγελματικά Περιγράμματα μπορεί να βοηθήσουν αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρονται ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχονται πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.
 Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου