Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΙΞ


Η ΕΛΙΞ είναι μια Μή Κυβερνητική Οργάνωση που από το 1987 πραγματοποιεί διεθνείς δράσεις εθελοντικής συμμετοχής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.
Η ΕΛΙΞ έχει διττό σκοπό και στόχο: Από την μια να εντοπίσει τις ανάγκες που δεν καλύπτονται από τον «παραδοσιακό» τρόπο και να μπορέσει σε συνεργασία με φορείς να εκπονήσει σχέδιο κάλυψής τους μέσα από μια δεξαμενή συνεργατών και ο δεύτερος είναι η καλλιέργεια της εθελοντικής συνείδησης και η προωθεί της εθελοντικής προσφοράς με στόχο τη συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.
http://www.elix.org.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου