Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Ερευνα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την απορρόφηση των αποφοίτων του


Στα αζήτητα μένουν ακόμη και απόφοιτοι από τον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων, σύμφωνα με έρευνα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Του Νίκου Φωτόπουλου
 
Ανεργία με πτυχίο! Ερευνα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την απορρόφηση των αποφοίτων του δείχνει ότι ακόμη και ο κλάδος των τουριστικών επαγγελμάτων παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά αποκατάστασης. Γεωπόνοι, βρεφονηπιοκόμοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, βιβλιοθηκονόμοι, διαιτολόγοι μένουν στα… αζήτητα. Σε καλύτερη μοίρα, με σχετικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας, οι απόφοιτοι νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, μαιευτικής, μηχανικών οχημάτων και πληροφορικής.
 
39
 
 
Η έρευνα στηρίχτηκε στα ποσοστά απορρόφησης για τους αποφοίτους των ετών 2002-2006 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τα αποτελέσματά της θεωρούνται χρήσιμα εν όψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Τι βγάζουν τα στοιχεία
 
Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι:
 
1. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας: Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 24%, ενώ 67% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από έναν χρόνο. Το 50% αυτοαπασχολείται, ενώ το 23% είναι μισθωτοί.
 
2. Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων: Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 15%, ενώ το 57% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από έναν χρόνο. Η αυτοαπασχόληση ανέρχεται στο 17%, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων είναι μισθωτοί απασχολούμενοι.
 
3. Τμήμα Φυσικοθεραπείας: Παρουσιάζει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, 11%. Οι περισσότεροι εκ των φυσικοθεραπευτών δήλωσαν μισθωτοί απασχολούμενοι, ενώ αυτοαπασχολείται, έχει δικό του φυσικοθεραπευτήριο, το 21%.
 
4. Τμήμα Νοσηλευτικής: Η πλειονότητα των αποφοίτων εργάζονται ως μισθωτοί. Το ποσοστό της ανεργίας είναι μονοψήφιο και ανέρχεται μόλις στο 5%. Το 98% απασχολείται πάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.
 
5. Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων: Το ποσοστό της ανεργίας των αποφοίτων ανέρχεται στο 29% και είναι από τα υψηλότερα συγκριτικά με τις υπόλοιπες σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Η πλειονότητα εργάζεται με το καθεστώς της μισθωτής εργασίας.
 
6. Τμήμα Μαιευτικής: Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 12%. Το 69% των μισθωτών απασχολούμενων εργάζεται στο Δημόσιο. Η πλειονότητα των αποφοίτων είναι μισθωτοί απασχολούμενοι. Μόλις μία απόφοιτος του τμήματος δήλωσε ότι αυτοαπασχολείται στην επιχείρηση που διατηρεί η οικογένειά της.
 
7. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας: Το ποσοστό της ανεργίας φτάνει το 29%. Τέσσερις στους 5 αποφοίτους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Μόλις το 20% εργάζεται στο Δημόσιο. Το 44% δεν εργάζεται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του.
 
8. Τμήμα Αισθητικής: Το ποσοστό της ανεργίας αγγίζει το 12%. Το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι σχετικά υψηλό συγκριτικά με άλλα τμήματα και φτάνει στο 34%. Το 60% των μισθωτών απασχολούμενων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και το 40% στο Δημόσιο.
 
9. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: Αν και η πλειονότητα των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού υποστηρίζει ότι τα τουριστικά επαγγέλματα έχουν θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, αυτό δεν αποτυπώνεται και στο ποσοστό της ανεργίας των αποφοίτων που φτάνει στο 21%. Το 86% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και μόλις το 14% στο Δημόσιο. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι χαμηλό και φτάνει το 10%. Το 41% των μισθωτών απασχολούμενων δεν εργάζεται στο αντικείμενό του.
 
10. Τμήμα Λογιστικής: Η ανεργία των λογιστών που αποφοίτησαν από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης φτάνει το 16%. Το 13% των εργαζομένων αυτοαπασχολείται ενώ το 65% είναι μισθωτοί. Από τους μισθωτούς το 57% εργάζεται επάνω στο αντικείμενό του.
 
11. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: Η ανεργία των αποφοίτων του τμήματος φτάνει στο 17%. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι 16%, ενώ 4 στους 5 εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
 
Τα υψηλότερα ποσοστά
 
12. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας: Οι απόφοιτοί του έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καθώς αυτή ανέρχεται στο 42%. Το 55% είναι άνεργοι περισσότερο από δύο χρόνια. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι μόλις 3%.
 
13. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: Το ποσοστό της ανεργίας είναι 26%. Το 78% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από δύο χρόνια. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι 18%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται το 73% των μισθωτών απασχολούμενων.
 
14. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: Το ποσοστό της ανεργίας είναι χαμηλότερο από αυτό των αποφοίτων της φυτικής παραγωγής. Φτάνει στο 18%. Το 21% όσων εργάζονται αυτοαπασχολείται ενώ και εδώ η πλειονότητα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
 
15. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων: Οι μάνατζερ των αγροτικών επιχειρήσεων έχουν ποσοστό ανεργίας της τάξης του 31%. Το 56% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από δύο χρόνια ενώ οι μισοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε επάγγελμα άσχετο με τις σπουδές τους.
 
16. Τμήμα Αυτοματισμού: Στο τμήμα αυτό καταγράφεται ανεργία που φτάνει το 19%. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι μονοψήφιο και φτάνει το 6%. Το 88% των εργαζομένων έχει εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών του.
 
17. Τμήμα Ηλεκτρονικής: Το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος ηλεκτρονικής είναι 17%. Το 13% αυτοαπασχολείται, ενώ το 67% εργάζεται με το καθεστώς της μισθωτής εργασίας. Μόλις το 50% εργάζεται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.
 
18. Τμήμα Οχημάτων: Εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καθώς αυτό ανέρχεται στο 6%. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κλάδος του αυτοκινήτου διέρχεται μεγάλη κρίση και ίσως αυτό να μην έχει προλάβει να αποτυπωθεί στην έρευνα. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης φτάνει το 23%. Το 72% εργάζεται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.
 
19. Τμήμα Πληροφορικής: Το ποσοστό της ανεργίας των πληροφορικάριων είναι 12%. Θετικό κρίνεται το γεγονός ότι το 95% των μισθωτών απασχολούμενων εργάζεται επάνω σ’ αυτό που σπούδασε. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι χαμηλό και φτάνει στο 8%.
 
20. Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής: Το 60% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από ένα χρόνο ενώ το ποσοστό της ανεργίας φτάνει το 24%. Υψηλό είναι το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης καθώς αυτό φτάνει στο 44%. Οι μισθωτοί απόφοιτοι του τμήματος είναι μόλις το 25%.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου