Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Επεκτείνεται στα Γυμνάσια και Λύκεια ο θεσμός του Σχολικού Συνεταιρισμού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας Επεκτείνεται η εφαρμογή του θεσμού των σχολικών
Συνεταιρισμών και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.
Ετσι με την απόφαση αυτή   μπορούν τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας να ιδρύουν Σχολικούς Συνεταιρισμούς μετά τη σύσταση του Συντονιστικού Συμβουλίου Ιδρυσης του Συνεταιρισμού, του οποίου τα μέλη είναι:
- ένα μέλος από το σύλλογο διδασκόντων,
-ένα μέλος από το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων  και
- ένας εκπρόσωπος των μαθητών από Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη.
 Τακτικά μέλη του συνεταιρισμού μπορεί να είναι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
Kατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ3/1085/Γ1/1456/02−12−1997 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1107/1997)  υπουργικής απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου