Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου σε ψηφιακή μορφή

Βιβλιοθήκες - Σειρές
Στον κατάλογο που ακολουθεί παρατίθενται οι τίτλοι των βιβλίων που έχουν συγγραφεί και εκδοθεί από το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς επίσης και οι «Βιβλιοθήκες» (σειρές) στις οποίες ανήκουν. Επίσης, παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο των συγγραφέων και μεταφραστών των βιβλίων.
 Κατάλογος Βιβλίων κατά Υπουργεία και Οργανισμούς σε χρονολογική σειρά εκδόσεως:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ (1956 -1975)Διδακτικά βιβλία για τις Κατώτερες Τεχνικές Σχολές.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (1962 -1994)Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών καθώς και για τις Μέσες Σχολές Δομικών Έργων.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (1970 -1980)Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΧΗΜΙΚΟY (1971-1973)
Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Χημικών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ(1977- 1999) (Α' Λυκείου) - (Β' Λυκείου) - (Γ' Λυκείου)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (Α' Λυκείου)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β' Λυκείου)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (Γ' Λυκείου)
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ(1979 -1999)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ (1990 -2002)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1966 έως σήμερα)
Εκπαιδευτικά κείμενα για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1966 έως σήμερα)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΠΑΣΧΟΛHΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟY ΔΥΝΑΜΙΚOY
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (1973 -1976)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1998 έως σήμερα)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
  ΣYΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Εκδόσεις σε Συνεργασία με τον Σ.Ε.Β (2002 - 2004)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
AΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (2000 έως σήμερα)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ     Πηγή: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=66   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου