Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Παρατείνεται η προθεσμία για το Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Την παράταση έως και 26 Μαρτίου της προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 (και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις) για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2314/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-ΒΜ9) Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς αποφοίτους και την υπ’ αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) 
Για την εγγραφή των αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr.
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΣΕΙΣ
Για την υπ’ αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, διευκρινίζεται στους ενδιαφερόμενους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ότι:
1. Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θεωρούνται οι κάτοχοι:
A. του Απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και
B. του Πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).
2. Ως Μήνας και Σχολικό Έτος αποφοίτησης για τους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), θεωρείται ο Μήνας και το Σχολικό Έτος απόκτησης και των δυο τίτλων σπουδών (Απολυτήριο και Πτυχίο). Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της μη ταυτόχρονης απόκτησης και των δυο τίτλων σπουδών (Απολυτήριο και Πτυχίο), ως Μήνας και Σχολικό Έτος αποφοίτησης, για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, θεωρείται ο Μήνας και το Σχολικό Έτος απόκτησης του τελευταίου χρονικά τίτλου σπουδών από τους προαναφερόμενους.
3. Πρόσφατοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) των 2 τελευταίων Σχολικών Ετών (ή των 3 τελευταίων Σχολικών Ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) θεωρούνται οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που απέκτησαν και τους δυο τίτλους σπουδών μέσα στα τελευταία 2 Σχολικά Έτη (ή στα 3 τελευταία Σχολικά Έτη εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις).
4. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Μονάδες της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της υπ’ αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκλησης και το Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ).

http://www.esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/parateinete_prothesmia_programma_mathiteias_apofoiton_texnikis_ekpaideysis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου