Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ευρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόμενο του Σχολικού ΕκφοβισμούΕυρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού from Nickos Nickolopoulos

Πρώτο στόχο του έργου αποτέλεσε η διενέργεια έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταγραφή και επεξεργασία των σύγχρονων μορφών εμφάνισης  του φαινομένου του Σχολικού Εκφοβισμού.

Ή έρευνα κάλυψε τις έξι χώρες του εταιρικού σχήματος και υλοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εκτεταμένο δείγμα σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Συμμετείχαν συνολικά 16.227 μαθητές με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο ειδικής συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία κάθε κράτους.


 Χώρες συμμετοχής   Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία, Βουλγαρία
 Μέγεθος δείγματος  16227 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Μέθοδος δειγματοληψίας  Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία
 Συλλογή στοιχείων  Δομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
 Περίοδος διεξαγωγής  Νοέμβριος 2011- Μάιος/2012
Στη χώρα μας συμμετείχαν 4.999 μαθητές από 167 σχολεία με ευρύτατη γεωγραφική διασπορά

Η αποτύπωση αυτή οδηγεί στην επικαιροποίηση των επιστημονικών αντιλήψεων για το φαινόμενο και αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και τη διοργάνωση στοχευμένης Ευρωπαϊκής Καμπάνιας που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2013.

Για την πλήρη παρουσίαση τη έρευνας πατήστε εδώ


Πηγή: http://www.e-abc.eu/gr/
http://www.e-abc.eu/gr/ereuna/
http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/Research/School_Bullying_Greek.pdf 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου