Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Συμμετοχή επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) οι Επιχειρήσεις που εγγράφηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5142/04.05.2012 (ΑΔΑ: Β4999-6ΙΗ) & 6223/01.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ99-ΔΧΗ) Υπουργικές Αποφάσεις χωρίς να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας,
β) οι Επιχειρήσεις που εγγράφηκαν και δήλωσαν θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5142/04.05.2012 (ΑΔΑ: Β4999-6ΙΗ) & 6223/01.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ99-ΔΧΗ) Υπουργικές Αποφάσεις, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και τις δηλωμένες θέσεις Μαθητείας και να υποβάλλουν νέες (εφόσον έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος) και 
γ) οι νέες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας.
Διαβάστε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου