Σελίδες

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

 ■ Τ.Ε.Ε. Β΄Κύκλου σπουδών (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΕ Β' Κύκλου.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ΕΠΑ.Σ είναι επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων πτυχίου επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 .
Π.Δ Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων Π.Δ. 50/03 (ΦΕΚ Α 50/3-3-03) Π.Δ. 252/88 (ΦΕΚ 106 Α)
Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τελευταία Επικαιροποίηση 31-5-2010

 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.

Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988), στους πτυχιούχους ειδικότητας ή κατεύθυνσης ή Τομέα Ηλεκτρολογικού των Τ.Ε.Λ. (άρα και των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών), χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄, Δ΄, και ΣΤ΄ ειδικότητας.

■  Αναλυτικότερα οι παραπάνω άδειες έχουν ως εξής:Α΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Φωτισμού.

Γ΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Κίνησης.

Δ΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Ανελκυστήρων.

ΣΤ΄ ειδικότητα : Α) Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών –Υποσταθμών.

Β) Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων Δικτύων.

Γ) Ηλεκτροτεχνίτης Υπόγειων Δικτύων.

Σε κάθε μια από τις τέσσερις (4) παραπάνω ειδικότητες αδειών, και ύστερα από ανάλογη κατά περίπτωση προϋπηρεσία, οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα παίρνουν αντίστοιχες άδειες Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων διαφόρων βαθμίδων.

Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας.

Λαμβάνουν άδεια κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών οι ηλεκτροτεχνίτες α’ ή γ’ ειδικότητας (Π.Δ. 511/77, ΦΕΚ Α΄162).

Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

1) Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2) Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις)

Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων
Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)
1. Β’ ηλεκτρολόγου (βοηθού χειριστού φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας, 15 KW και άνω)
2. Α’ ηλεκτρολόγου (χειριστού φωτιστικών σωμάτων), στους αδειούχους ηλεκτρολόγους γ’ ειδικότητας, κατηγ. 75 KW και άνω + 2κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 400 ημερομ. ως β’ ηλεκτρολόγοι)
3. Χειριστού γεννήτριας (στους κατόχους άδειας α’ ηλεκτρολόγου)
4. Βοηθού τεχνουργού ειδικών εφφέ (με εξετάσεις)
5. Τεχνουργού ειδικών εφφέ (4 κιν.ταινίες μεγ. Μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλεοπτ.παραγωγές ως βοηθοί τεχνουργοί ειδικών εφφέ)
Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)
Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
2. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
3. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
4. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
5. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
Ηλεκτρομηχανικών συστημάτων &
Αυτοματισμού αυτοκινήτου
Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)
Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
2. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
3. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
4. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
5. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)

Πηγή: https://sites.google.com/site/santonopoulossa/adeies-askeses-epangelmatos-elektrologou-t-e-e-b-kyklou-spoudon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου